Vorige week zou Mandela 100 jaar zijn geworden. Hij was een voorbeeld en een groot inspiratiebron voor velen. En zoals ik nu ook doe, worden zijn quotes regelmatig aangehaald. Het zet aan tot nadenken en ik kan er soms ook verdrietig van worden.
Kijk om je heen, naar Zuid-Afrika en de wereld.
Wat zijn woorden, als je er geen daden aan koppelt?
Wat is wijsheid, als je het niet toepast in je dagelijkse leven?
Er is zoveel haat, wreedheid en vergeldingsdrang.
We zijn zo geneigd om naar anderen te kijken, ze te bekritiseren en te veroordelen.
Terwijl het allemaal bij onszelf begint, door verantwoordelijkheid te nemen over je eigen leven en daden.

Het maakte Mandela groots dat hij ervoor koos om na 27 jaar gevangenschap de haat en bitterheid achter zich te laten en te kiezen voor verzoening.

Zou jij dat kunnen?

Vergeving en verzoening, ik heb hier in mijn leven enorm mee geworsteld.
Ik wilde vergelden in plaats van verzoenen. Iemand vergeven die je écht pijn heeft gedaan waardoor je leven is verwoest?!
No way!
Ik kon het niet en wilde het niet.
Hoe kon ik de dader vergeven die me in mijn jonge jaren seksueel heeft misbruikt?
Hoe kon ik diegene vergeven die me niet heeft beschermd tegen dit leed? Het idee aan vergeving alleen al, maakte me woedend.
Alsof ik daarmee zou zeggen: “Het is niet gebeurd”.
Alsof daarmee de kous af was en zij ongestraft hun leven konden vervolgen, terwijl mijn leven, het gevoel van veiligheid, vertrouwen en vrouw-zijn was verwoest. Ongewild en ongevraagd mocht ík al die scherven oprapen en lijmen. Een monnikenwerk dat met horten en stoten gepaard ging.

Totdat er een moment aanbrak dat de woede van dit onrecht aan me bleef knagen. Ik bleef me gedragen als een beschadigd klein kind en daarmee als een slachtoffer. Ik begon in te zien welk negatief effect dit had op mezelf, mijn omgeving en mijn leven.
Ik stootte onbewust veel mensen, en daardoor hulp, kansen en mogelijkheden, af.

Ik begon te beseffen dat het vergeven van de ander, een cadeau is aan mezelf.

Daarmee zou ik bevrijd worden.
Kan ik de situatie veranderen? Nee! Maar ik kan er wel voor kiezen om niet meer geketend te zijn aan het verleden.
Het is gebeurd en mijn verhaal en het litteken blijft, alleen de emotie van pijn, schaamte, woede, bitterheid is losgekoppeld en daarvoor in de plaats is vrijheid en compassie gekomen.
Eindelijk was ik in staat om uit mijn eigen gevangenis te stappen en te helen.

Dank je wel Nelson Mandela voor het voorbeeld dat jij ons hebt gegeven en Desmond Tutu voor de onmetelijk belangrijke rol die jij hebt gespeeld in de Waarheids- en Verzoeningscommissie.

Het heeft me een belangrijk inzicht gegeven en het besef dat je elke dag kunt kiezen tussen:

> haat of liefde
> vergelding of vergeving
> oordelen of open-mind
> innerlijke gevangenschap of innerlijke vrijheid

Word de Leading Lady van je leven, werk en business.

?Laat je inspireren en schrijf je in voor de nieuwsbrief.
Shares

Elke dag is er weer een keuze.

Waar kies jij voor?

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This